Ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών Ν.4495/2017

Σύμφωνα με την νομοθεσία πλέον για να γίνει όποια μεταβίβαση, πώληση  ακόμα και για ενοικίαση ακινήτου χρειάζεται να συνταχθεί από μηχανικό βεβαίωση ότι το ακίνητο δεν έχει καμία αυθαίρετη κατασκευή.
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τον Νόμο 4495/2017 όσα ακίνητα έχουν κάποια αυθαίρετη κατασκευή μπορούν να τακτοποιηθούν για 30 χρόνια ή και να νομιμοποιηθούν για πάντα πληρώνοντας ένα πρόστιμο ή ακόμα και να εκδοθεί οικοδομική άδεια όπου είναι δυνατό, κάνοντας την αυθαίρετη κατασκευή νόμιμη για πάντα.

Σύμφωνα με τον νόμο το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί:

 1. 100 μηνιαίες δόσεις ή
 2. Εφάπαξ καταβολή με έκπτωση 20% του προστίμου

Επιπλέον μειώσεις προστίμου

 1. αν ενταχθούν μέχρι την 8/4/2018 (20%),
 2. αν ενταχθούν από 9/4/2018 έως 8/10/2018 (10%),
 3. αν υποβληθεί μελέτη στατικής επάρκειας μαζί με την δήλωση (10%).

Αυξήσεις προστίμου

 1. αν ενταχθούν από 9/10/2018 έως 8/2/2019 (10%),
 2. αν ενταχθούν μετά την 9/2/2019 (20%)
 3. κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης

Μειώσεις του προστίμου γίνονται και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως :

 1. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες
 2. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες
 3. Παλιννοστούντες ομογενείς
 4. Πολύτεκνοι με συγκεκριμένα φορολογικά εισοδήματα όπως ορίζονται
 5. Τρίτεκνοι με συγκεκριμένα φορολογικά εισοδήματα όπως ορίζονται
 6. Μακροχρόνια άνεργοι
 7.  Άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται με διάφορους συντελεστές όπου αυξομειώνουν το μέγεθος του. Αυτοί οι συντελεστές αναφέρονται στην ύπαρξη ή μη άδειας , στον αν είναι πρώτη κατοικία , στο μέγεθος της αυθαίρετης κατασκευής , ή ακόμα και στο αν είναι μικροπαραβάσεις  κ.λ.π.
Το γραφείο μας κάνοντας αυτοψία στο ακίνητο σας άμεσα, καταγράφει τις υπερβάσεις αν υπάρχουν και ετοιμάζει τον φάκελο γρήγορα και με συνέπεια, με το χαμηλότερο κόστος εκδίδοντας και την «βεβαίωση ακινήτου» με το πέρας της διαδικασίας.
Η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, με βάση τις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4495/2017. Καμία αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης δεν μπορεί να τακτοποιηθεί εάν έχει πραγματοποιηθεί μετά από τις 28 Ιουλίου 2011.