Συμβατικά σπίτια - συμβατικές κατασκευές

Τα μέλη της εταιρίας, με εμπειρία 35 χρόνων στο χώρο της ανοικοδόμησης κτιρίων, παρέχουν τη δυνατότητα ανέγερσης των επιθυμητών οικοδομημάτων, συνεχίζοντας παράλληλα να εφαρμόζει τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής.

Βάσει αυτού, μπορούμε με σιγουριά, ακόμα και με τη συμβατική μέθοδο ανέγερσης, να υπολογίσουμε εκ των προτέρων όχι μόνο το κόστος κατασκευής του κτιρίου αλλά και τον μέσο χρόνο παράδοσης.

Όλα αυτά γίνονται, φυσικά, σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό, κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης και βάσει των ανάλογων συμβάσεων του έργου αλλά και των δεσμευτικών προς την εταιρία συμφωνιών.