Υπολογισμός Συντελεστή Θερμοπερατότητας [U σε W/(m2.K)]Κωδικός υλικού πάχος υλικού
d (m)
συντ. θερμικής αγώγ.
λ (W/mK)
θερμική αντίσταση
R (m2K/W)
Εξωτ. επιφαν. αντίσταση 0,040
Εσωτ. επιφαν. αντίσταση 0,130
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι συντελεστές [λ] των υλικών βασίζονται στους συντελεστές που υπάρχουν στο διαδίκτυο απο τις ίδιες εταιρίες και έχουν καταγραφεί τον Μάρτιο 2011.