Ενεργειακά και κτήριο - KENAK

Ενεργειακός κανονισμός - σχεδιασμός

Ο ενεργειακός σχεδιασμός και η «πράσινη» κουλτούρα αποτελούσαν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της κατασκευαστικής μας ταυτότητας. Για το λόγο αυτό, είμαστε σε θέση να πούμε με σιγουριά ότι, συνδυάζοντας έξυπνα τα κλιματολογικά δεδομένα της χώρας μας, τον σωστό σχεδιασμό αλλά και τη χρήση υλικών βάσει των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η κατασκευή ενός «πράσινου» κτηρίου είναι απόλυτα εφικτή και ταυτόχρονα αποδοτική, όχι μόνο προς το περιβάλλον αλλά και τον πολίτη.
Ο νέος Kανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο στην ενεργειακή κατασκευή κτιρίων. Τηρώντας πάντα τους κανόνες της νομοθεσίας αλλά και αναζητώντας τρόπους για την πιο αποδοτική κατασκευή ενεργειακών κτηρίων, η εταιρεία μας είναι σε θέση να προτείνει λύσεις και ιδέες που ωφελούν το κοινό καλό αλλά και τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Ενεργειακή επιθεώρηση

Η ενεργειακή επιθεώρηση ενός κτηρίου και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αποτελούν την ταυτότητα ενός οικοδομήματος, όσον αφορά η ενεργειακή του κατάταξη.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τόσο για την πώληση ενός ακινήτου όσο και μελλοντικά για την ενοικίασή του
Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι μια σχετικά απλή διαδικασία και αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

  1. Καλείτε τον ενεργειακό επιθεωρητή της εταιρίας μας
  2. Δίνετε κάποια στοιχεία που θα σας ζητηθούν (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, έτος κατασκευής κτιρίου κ.λ.π.)
  3. Παίρνουμε αριθμό πρωτοκόλλου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  4. Κλείνουμε ραντεβού για επιθεώρηση του κτίσματος από τον ενεργειακό επιθεωρητή
  5. Γίνεται η ηλεκτρονική μελέτη των στοιχείων του κτίσματος από την ομάδα ενεργειακών επιθεωρητών
  6. Εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ

Πότε εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για αγοροπωλησίες και μισθώσεις ιδιοκτησιών συμπεριλαμβανομένων και των χώρων που έχουν ρυθμιστεί ως αυθαίρετα.
Το πιστοποιητικό θα συνοδεύει υποχρεωτικά τα συμβόλαια αλλά και τα μισθωτήρια των χώρων αυτών. Αφορά δε τις νέες συμβάσεις μισθώσεων και όχι τις ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

Από 09-01-2011 είναι υποχρεωτικό το (Π.Ε.Α.)
α) για κάθε πώληση ή αγορά ή ενοικίαση ενιαίου κτιρίου.
β) για πώληση ή αγορά τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα).
Από 09-01-2011 είναι υποχρεωτικό επί πλέον και για την ενοικίαση κτηρίου για κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

Εξαιρούνται:

  • Κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.
  • Τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες (με διαμονή μικρότερη των 4 μηνών)
Υπολογίστε μόνοι σας τη ενεργειακή απόδοση των εξωτερικών τοίχων μιας οικοδομής με το εργαλείο θερμοπερατότητας.

Υπολογ. Θερμοπερατότητας τοίχου

Ενεργειακή κατάταξη κτηρίου

Ενεργειακά αυτόνομο σπίτι