Εταιρικό προφίλ

Η εταιρία «ΑΔΡΑΣΤΩΡ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.» ειδικεύεται κυρίως στην μελέτη και στην κατασκευή ιδιόκτητων κατοικιών. καθώς και στη μελέτη δημόσιων κτηρίων (πχ. σχολείων, θεάτρων κ.λ.π.).
Μια εταιρία ποτέ δεν είναι απρόσωπη, όταν βασίζεται σε συνεργάτες με γνώση και πείρα.
Ετσι η «ΑΔΡΑΣΤΩΡ» απαρτίζεται από ειδικούς συνεργάτες, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, ενεργειακούς επιθεωρητές αλλά και διακοσμητές. Η τεράστια εμπειρία και η επιτυχής πορεία των συνεργατών, μετρά ήδη πάνω από 1.500 κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και της κατασκευής αυτών.
Η ανάγκη της συνολικής προσφοράς σε αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές και διακοσμητικές λύσεις αλλά και η εξέλιξη των υλικών δόμησης, οδηγούν την εταιρία να έχει σαν κύριο μέλημα, την ανάπτυξη με υψηλά κριτήρια, της σύγχρονης κατασκευής.

 

 

Παροχές

Η «ΑΔΡΑΣΤΩΡ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.» είναι σε θέση να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί, μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση των κτιριακών έργων.

Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι ανάλογες με το έργο και περιλαμβάνουν:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Στατικές λύσεις σύμφωνα με τον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό και προσαρμοσμένες στις αρχιτεκτονικές ανάγκες
  • Το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την λειτουργία του κτιρίου, βάσει των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Με κύριο μέλημα το συμφέρον του πελάτη, η «ΑΔΡΑΣΤΩΡ» προσφέρει υπηρεσίες μελέτης εσωτερικής και εξωτερικής διακόσμησης αλλά και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής αδείας, σύμφωνα πάντα με τον νέο ενεργειακό σχεδιασμό.

Έχοντας ως κύριο άξονα την άψογη οργάνωση, η εταιρία είναι σε θέση να παρέχει άμεσες λύσεις και προτάσεις με ειδικούς επιστήμονες, τεχνίτες αλλά και εξειδικευμένα συνεργεία. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονονται:

  • Ο προκαθορισμός του κόστους κατασκευής
  • Η ποιότητα Κατασκευής
  • Η συνέπεια στον χρόνο κατασκευής του κτιρίου