Προκατασκευασμένα σπίτια

Επιδιώκοντας τη συνεχή εξέλιξη στον τομέα της δόμησης, η εταιρία επέλεξε να συνεργαστεί με τηνΠΡΟΕΛΛΑΣ ΑΒΕΤΕπροσπαθώντας να κρατά σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα κατασκευής.

Η διαδικασία ανέγερσης των προκατασκευασμένων σπιτιών με τη χρήση της τεχνολογίας διπλού τοιχώματος από σκυρόδεμα, είναι ένας εξελιγμένος εναλλακτικός τρόπος ανοικοδόμησης.


Μέθοδος που οι εταίροι και οι εξωτερικοί συνεργάτες έχουν αξιοποιήσει για την ανέγερση 100 και πλέον κτιρίων, τόσο στο νομό Ευβοίας όσο και στην περιφέρεια Αττικής.


Όσον αφορά στα προκατασκευασμένα σπίτια, η μέθοδος που χρησιμοποιείται έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αντισεισμική κατασκευή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα ανέγερσης πολυώροφων κτιρίων με ελεύθερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.


Οι προδιαγραφές ποιότητας που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθόδου ανέγερσης ενός προκατασκευασμένου κτιρίου (οπλισμένο σκυρόδεμα, θερμομόνωση ή θερμοπρόσοψη κ.λ.π.), είναι διεξοδικά μελετημένες αλλά και με αυστηρή ακρίβεια, ώστε ο συντονισμός να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Έτσι, η «ΑΔΡΑΣΤΩΡ» επιδιώκει επιμελώς και με συνεχή ζήλο να επιτυγχάνει την καλύτερη ποιότητα κατασκευής, με το χαμηλότερο κόστος και στον μικρότερο δυνατό χρόνο παράδοσης. Για τους παραπάνω λόγους, η εταιρία στηρίζει απόλυτα την υπόσχεση ότι σε μέσο χρονικό διάστημα 6 μηνών, από την έκδοση της οικοδομικής αδείας, θα έχει πραγματοποιηθεί η αποπεράτωση του έργου.